SZCZEGÓŁY RAPORTU BIEŻĄCEGO

Numer: 3/2016

Data sporządzenia: 2016-02-04

Temat: Życiorys nowego Członka Rady Nadzorczej Smoke Shop S.A.

Podstawa prawna:

§3 ust. 2 pkt 11) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect" w powiązaniu z §10 pkt 20) Załącznika Nr 1 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Treść raportu:

Zarząd Smoke Shop S.A. w załączeniu przekazuje życiorys zawodowy Pana Piotra Mikosika powołanego uchwałą nr 5 przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 22.01.2016r. w skład Rady Nadzorczej Spółki.

Osoby reprezentujące Spółkę:

Maciej Król - Prezes Zarządu

Załączniki