SZCZEGÓŁY RAPORTU BIEŻĄCEGO

Numer: 14/2016

Data sporządzenia: 2016-06-29

Temat: Życiorys nowego Członka Rady Nadzorczej Exchange Invest S.A.

Podstawa prawna:

§3 ust. 2 pkt 11) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect" w powiązaniu z §10 pkt 20) Załącznika Nr 1 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Treść raportu:

Zarząd Exchange Invest S.A. w załączeniu przekazuje życiorys zawodowy Pana Juliana Bąkowskiego powołanego uchwałą nr 14 przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 29 czerwca 2016r. w skład Rady Nadzorczej Spółki.

Osoby reprezentujące Spółkę:

Maciej Król - Prezes Zarządu

Załączniki