SZCZEGÓŁY RAPORTU BIEŻĄCEGO

Numer: 7/2017

Data sporządzenia: 2017-02-24

Temat: Zmiana umowy z Autoryzowanym Doradcą.

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 pkt 9) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Treść raportu:

Zarząd spółki Premium Fund S.A. ("Spółka", "Emitent") informuje, iż w dniu 24 lutego 2017 r. zawarty został aneks do umowy z Autoryzowanym Doradcą Rubicon Partners Corporate Finance S.A., o której Emitent informował raportem EBI nr 27/2016 z dnia 05.12.2016 r. Przedmiotem Aneksu jest zmiana terminu rozpoczęcia obowiązywania umowy w zakresie doradztwa Emitentowi w wykonywaniu i prawidłowej interpretacji obowiązków informacyjnych określonych w Regulaminie Alternatywnego Systemu Obrotu. Po dokonaniu zmiany, umowa w powyższym zakresie będzie obowiązywać od 01 marca 2017 r. przez okres pełnych 12 miesięcy tj. do 28 lutego 2018 r.

Osoby reprezentujące Spółkę:

Izabela Gałązka - Prezes Zarządu