SZCZEGÓŁY RAPORTU BIEŻĄCEGO

Numer: 16/2016

Data sporządzenia: 2016-10-24

Temat: Zmiana terminu publikacji raportu okresowego za III kwartał 2016 roku

Podstawa prawna:

§ 6 ust. 9 i 14.2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Treść raportu:

Zarząd EXCHANGE INVEST S.A. informuje, iż zmianie ulega termin przekazania do publicznej wiadomości raportu okresowego Spółki za III kwartał 2016 roku. Raport kwartalny zostanie przekazany do publicznej wiadomości w dniu 27 października 2016 roku, a nie jak to zostało wskazane w opublikowanym raporcie bieżącym dotyczącym harmonogramu raportów okresowych w 2016 roku, w dniu 14 listopada 2016 roku.

Osoby reprezentujące Spółkę:

Maciej Król - Prezes Zarządu