SZCZEGÓŁY RAPORTU BIEŻĄCEGO

Numer: 8/2017

Data sporządzenia: 2017-03-07

Temat: Zmiana terminu przekazania raportu okresowego za 2016 rok.

Podstawa prawna:

§ 6 ust. 14.1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO - "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Treść raportu:

Zarząd Premium Fund S.A. („Spółka”, „Emitent”) w nawiązaniu do raportu bieżącego 1/2017 z dnia 23 stycznia 2017 roku informuje, że zmianie uległ termin publikacji raportu rocznego jednostkowego za 2016 rok z dnia 21 marca 2017 roku na dzień 10 marca 2017 roku.

Osoby reprezentujące Spółkę:

Izabela Gałązka - Prezes Zarządu