SZCZEGÓŁY RAPORTU BIEŻĄCEGO

Numer: 2/2018

Data sporządzenia: 2018-06-22

Temat: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na ZWZA w dniu 22.06.2018 r.

Podstawa prawna:

Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %

Treść raportu:

Zarząd Premium Fund Spółka Akcyjna ( „Spółka”, „Emitent”) informuje, że jedynym akcjonariuszem posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 22.06.2018 roku (ZWZA) był IWN Spółka Akcyjna, któremu przysługiwało 2.335.000 głosów z takiej samej liczby akcji Spółki, co stanowiło : 99,96 % głosów na tym Walnym oraz stanowiło 71,40 % w ogólnej liczbie głosów.

Osoby reprezentujące Spółkę:

Prezes Zarządu - Izabela Gałązka