SZCZEGÓŁY RAPORTU BIEŻĄCEGO

Numer: 8/2017

Data sporządzenia: 2017-06-02

Temat: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na ZWZA w dniu 02.06.2017 roku.

Podstawa prawna:

Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %

Treść raportu:

Zarząd Premium Fund Spółka Akcyjna ( "Spółka", "Emitent") informuje, że jedynym akcjonariuszem posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 02.06.2017 roku (ZWZA) był IWN Spółka Akcyjna, któremu przysługiwało 2.495.000 głosów z takiej samej liczby akcji Spółki, co stanowiło 99,92 % głosów na tym Walnym oraz stanowiło 76,29 % w ogólnej liczbie głosów.

Osoby reprezentujące Spółkę:

Izabela Gałązka - Prezes Zarządu