SZCZEGÓŁY RAPORTU BIEŻĄCEGO

Numer: 1/2017

Data sporządzenia: 2017-02-10

Temat: Umowa zwrotnego przeniesienia 100% Udziałów Cash Cash Sp. z o.o.

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd Premium Fund S.A. ("Spółka", "Emitent") w nawiązaniu do raportu bieżącego 26/2016 z dnia 15 grudnia 2016 roku informuje, iż w dniu dzisiejszym doszło do zwrotnego przeniesienia na rzecz jednego z subskrybenta emisji akcji serii D 100 % udziałów w kapitale zakładowym spółki Cash Cash Sp. z o. o. w cenie 6.574.287,50 zł .Przedmiotowa czynność nastąpiła w związku z wszczętym postępowaniem sądowym o unieważnienie względnie uchylenie uchwały nr 16/11/2016 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii D.

Osoby reprezentujące Spółkę:

Izabela Gałązka - Prezes Zarządu