SZCZEGÓŁY RAPORTU BIEŻĄCEGO

Numer: 1/2019

Data sporządzenia: 2019-01-25

Temat: Terminy publikacji raportów okresowych w 2019 r.

Podstawa prawna:

§ 6 ust. 14.1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO - "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Treść raportu:

Zarząd Premium Fund S.A. ("Spółka", "Emitent") informuje, iż w 2019 r. Spółka przekazuje do publicznej wiadomości raporty okresowe w następujących terminach: 1) Raport roczny skonsolidowany za 2018 rok: 21 marca 2019 r. 2) Raport roczny jednostkowy za 2018 rok: 21 marca 2019 r. W związku z publikacją raportów rocznych w powyższym terminie, zgodnie z §6 ust. 10a Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO, Spółka nie będzie publikowała raportu za IV kwartał 2018 r. Raport kwartalny skonsolidowany i jednostkowy za I kwartał 2019 roku: 14 maja 2019 r. Raport kwartalny skonsolidowany i jednostkowy za II kwartał 2019 roku: 13 sierpnia 2019 r. Raport kwartalny skonsolidowany i jednostkowy za III kwartał 2019 roku: 13 listopada 2019 r.

Osoby reprezentujące Spółkę:

Prezes Zarządu - Izabela Gałązka