SZCZEGÓŁY RAPORTU BIEŻĄCEGO

Numer: 4/2016

Data sporządzenia: 2016-02-05

Temat: Terminy przekazywania raportów okresowych w 2016 roku.

Podstawa prawna:

§ 6 ust. 14.1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Treść raportu:

Zarząd Smoke Shop S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Odrowąża 15 informuje, że raporty okresowe w roku obrotowym 2016 będą przekazywane w następujących terminach: - za IV kw. 2015 r. - dnia 15 lutego 2016 r. - za I kw. 2016 r. - dnia 16 maja 2016 r. - za II kw. 2016 r. - dnia 16 sierpnia 2016 r. - za III kw. 2016 r. - dnia 14 listopada 2016 r. Raport roczny za 2015 r. - dnia 10 czerwca 2016 Zarząd Spółki informuje, że ewentualne zmiany wymienionych wyżej dat publikowania raportów okresowych będą przekazywane w formie raportu bieżącego najpóźniej na dwa dni przed publikacją raportu okresowego.

Osoby reprezentujące Spółkę:

Maciej Król - Prezes Zarządu