SZCZEGÓŁY RAPORTU BIEŻĄCEGO

Numer: 1/2015

Data sporządzenia: 2015-01-29

Temat: Terminy przekazywania raportów okresowych w 2015 roku.

Podstawa prawna:

§ 6 ust. 14.1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Treść raportu:

Zarząd Smoke Shop S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Odrowąża 15 informuje, że raporty okresowe w roku obrotowym 2015 będą przekazywane w następujących terminach: - za IV kw. 2014 r. - dnia 13 lutego 2015 r. - za I kw. 2015 r. - dnia 14 maja 2015 r. - za II kw. 2015 r. - dnia 14 sierpnia 2015 r. - za III kw. 2015 r. - dnia 13 listopada 2015 r. Raport roczny za 2014 r. - dnia 10 czerwca 2015 Zarząd Spółki informuje, że ewentualne zmiany wymienionych wyżej dat publikowania raportów okresowych będą przekazywane w formie raportu bieżącego najpóźniej na dwa dni przed publikacją raportu okresowego.

Osoby reprezentujące Spółkę:

Maciej Król - Prezes Zarządu