SZCZEGÓŁY RAPORTU BIEŻĄCEGO

Numer: 12/2017

Data sporządzenia: 2017-03-24

Temat: Sprostowanie oczywistej omyłki pisarskiej w raporcie bieżącym EBI nr 10/2017.

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 pkt 2) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Treść raportu:

Zarząd Premium Fund S.A. („Spółka”, „Emitent”) w związku z oczywistą omyłką pisarską powstałą w treści raportu bieżącego EBI nr 10/2017 z dnia 23.03.2017 r. przekazuje właściwą liczbę wykreślonych akcji serii D w KRS tj. 41.250.000 sztuk, a nie jak wskazano 4.125.000 sztuk. Poniżej Emitent przekazuje pełną treść raportu po uwzględnieniu omyłki pisarskiej. Rejestracja zmian w KRS Zarząd Premium Fund S.A. („Spółka”, „Emitent”) w nawiązaniu do raportów bieżących EBI nr 3/2017 z dnia 3 lutego 2017 roku oraz nr 4/2017 i nr 5/2017 z dnia 8 lutego 2017 roku informuje, iż w dniu dzisiejszym powziął informację z Internetowego Monitora Sądowego i Gospodarczego o dokonaniu w dniu 14 marca 2017 roku wpisu nr 15 w KRS w zakresie wyszczególnionych niżej zmian: 1) informacje o statucie: uchylono dotychczasowy zapis par. 8 ust. 1 statutu ; 2) kapitał spółki: wykreślono 4.452.050,00 zł i wpisano 327.050,00 zł; 3) emisje akcji: wykreślono akcje serii D w ilości 41.250.000 sztuk.

Osoby reprezentujące Spółkę:

Izabela Gałązka - Prezes Zarządu