SZCZEGÓŁY RAPORTU BIEŻĄCEGO

Numer: 3/2019

Data sporządzenia: 11-03-2019

Temat: Przyspieszenie raportu rocznego za 2018 rok. PREMIUM FUND Spółka Akcyjna

Podstawa prawna:

Podstawa prawna: § 6 ust.14.2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku.

Treść raportu:

Zarząd Premium Fund S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej "Emitent", 'Spółka") informuje o zmianie terminu publikacji raportu okresowego za 2018 rok. Zgodnie z harmonogramem przekazywania raportów okresowych w 2019 roku, opublikowanym w dniu 25 stycznia 2019 r. (RB EBI nr 1/2019), pierwotnie deklarowanym terminem publikacji ww. raportu był termin 21.03.2019 roku. Zarząd podaje, iż nowym terminem publikacji raportu rocznego za 2018 r. jest dzień 12.03.2019 r.

Osoby reprezentujące Spółkę:

Prezes Zarządu -Izabela Gałązka