SZCZEGÓŁY RAPORTU BIEŻĄCEGO

Numer: 19/2016

Data sporządzenia: 2016-11-03

Temat: Rezygnacja Prezesa Zarządu Spółki Exchange Invest S.A.

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Treść raportu:

Zarząd Exchange Invest Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej jako „Spółka”) niniejszym informuje, że otrzymał w dniu 3 listopada 2016 roku pisemną rezygnację Prezesa Zarządu Macieja Króla z pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Spółki. wyżej wskazana rezygnacja została złożona z chwilą jej otrzymania przez Spółkę, tj. z dniem 3 listopada 2016 roku.

Osoby reprezentujące Spółkę:

Maciej Król - Prezes Zarządu