SZCZEGÓŁY RAPORTU BIEŻĄCEGO

Numer: 6/2018

Data sporządzenia: 2018-06-21

Temat: Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej z pełnionej funkcji

Podstawa prawna:

Podstawa prawna: §3 ust. 1 pkt 7) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Treść raportu:

Zarząd Premium Fund Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka", „Emitent”) informuje, iż w dniu dzisiejszym, tj. 21 czerwca 2018 r. wpłynęło do Emitenta oświadczenie Pani Katarzyny Bornowskiej o rezygnacji z pełnienia przez nią funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki z dniem 21 czerwca 2018 r. Zarząd Spółki dziękuje Pani Katarzynie Bornowskiej za dotychczasową pracę w charakterze Członka Rady Nadzorczej Spółki.

Osoby reprezentujące Spółkę:

Prezes Zarządu- Izabela Gałązka