SZCZEGÓŁY RAPORTU BIEŻĄCEGO

Numer: 5/2017

Data sporządzenia: 2017-02-08

Temat: Rejestracja zmiany Statutu, Nazwy Spółki w KRS

Podstawa prawna:

§4 ust. 2 pkt 2) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu. "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Treść raportu:

Zarząd spółki Premium Fund S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”, „Spółka”), informuje, iż w dniu dzisiejszym powziął informację o doręczonym pełnomocnikowi w dniu 7.02.2017r. Postanowieniu z dnia 03.02.2017 r. Sądu Rejonowego dla Miasta Stołecznego Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego o dokonaniu wpisu odnośnie następujących zmian: 1/ zmiana firmy (nazwy) Spółki z Exchange Invest Spółka Akcyjna na Premium Fund Spółka Akcyjna, 2/ zmiany Statutu, w zakresie przedmiotu działalności a także zmian w kapitale oraz organach nadzorczych. W załączeniu Emitent przekazuje tekst jednolity statutu obowiązujący w związku z zarejestrowanymi przez KRS zmianami.

Osoby reprezentujące Spółkę:

Izabela Gałązka - Prezes Zarządu

Załączniki