SZCZEGÓŁY RAPORTU BIEŻĄCEGO

Numer: 15/2018

Data sporządzenia: 2018-12-12

Temat: Rejestracja zmian w KRS

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 pkt 2) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect

Treść raportu:

Zarząd Premium Fund S.A. („Spółka”, „Emitent”) w nawiązaniu do raportów bieżących EBI nr 7/2018 z dnia 22 czerwca 2018 roku oraz nr 14/2018 z dnia 18 listopada 2018 roku informuje, iż w dniu dzisiejszym powziął informację z o dokonaniu wpisu nr 24 w dniu 4 grudnia 2018 roku następujących zmian w KRS: W rubryce KRS : 1) kapitał spółki: wpisano 920.000,00 zł; 2) ilość akcji wpisano 5. 929. 500 sztuk.

Osoby reprezentujące Spółkę:

Prezes Zarządu- Izabela Gałązka