SZCZEGÓŁY RAPORTU BIEŻĄCEGO

Numer: 4/2019

Data sporządzenia: 12-03-2019

Temat: Raport roczny jednostkowy za 2018 rok.

Podstawa prawna:

Podstawa prawna: §5 ust. 1 pkt 2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Treść raportu:

Zarząd Spółki Premium Fund S.A. z siedzibą w Warszawie przekazuje w załączeniu jednostkowy raport roczny za 2018 rok wraz z załącznikami.

Osoby reprezentujące Spółkę:

Prezes Zarządu - Izabela Gałązka

Załączniki