SZCZEGÓŁY RAPORTU BIEŻĄCEGO

Numer: 12/2018

Data sporządzenia: 05-11-2018

Temat: Raport okresowy jednostkowy Premium Fund S.A. za III kwartal 2018 r.

Podstawa prawna:

§ 5 ust. 1 pkt 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Treść raportu:

Raport okresowy jednostkowy Premium Fund S.A. za III kwartal 2018 r.

Osoby reprezentujące Spółkę:

Prezes Zarządu - Izabela Gałązka

Załączniki