SZCZEGÓŁY RAPORTU BIEŻĄCEGO

Numer: 10/2018

Data sporządzenia: 2018-08-13

Temat: Raport okresowy jednostkowy Premium Fund S.A. za II kwartał 2018 r.

Podstawa prawna:

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Treść raportu:

Raport Kwartalny nr 10/2018 Zarząd spółki Premium Fund Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w załączeniu przekazuje jednostkowy raport okresowy za II kwartał 2018 roku.

Osoby reprezentujące Spółkę:

Prezes Zarządu- Izabela Gałązka

Załączniki