SZCZEGÓŁY RAPORTU BIEŻĄCEGO

Numer: 19/2017

Data sporządzenia: 2017-08-14

Temat: Raport okresowy jednostkowy Premium Fund S.A. za II kwartał 2017 r.

Podstawa prawna:

§ 5 ust. 1 pkt 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Treść raportu:

Zarząd spółki Premium Fund Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w załączeniu przekazuje jednostkowy raport okresowy za II kwartał 2017 roku.

Osoby reprezentujące Spółkę:

Izabela Gałązka - Prezes Zarządu

Załączniki