SZCZEGÓŁY RAPORTU BIEŻĄCEGO

Numer: 4/2018

Data sporządzenia: 2018-05-14

Temat: Raport okresowy jednostkowy Premium Fund S.A. za I kwartał 2018 r.

Podstawa prawna:

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Treść raportu:

Zarząd spółki Premium Fund Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w załączeniu przekazuje jednostkowy raport okresowy za I kwartał 2018 roku.

Osoby reprezentujące Spółkę:

Prezes Zarządu - Izabela Gałązka

Załączniki