SZCZEGÓŁY RAPORTU BIEŻĄCEGO

Numer: 1/2010

Data sporządzenia: 2010-12-03

Temat: Przystąpienie do systemu EBI

Treść raportu:

Zarząd Spółki Smoke Shop S.A. informuje, że Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. przydzieliła Spółce dostęp do Elektronicznej Bazy Informacji (EBI) i w związku z tym Spółka rozpoczyna przekazywanie informacji bieżących i okresowych za pośrednictwem EBI.

Osoby reprezentujące Spółkę:

Maciej Król - Prezes Zarządu