SZCZEGÓŁY RAPORTU BIEŻĄCEGO

Numer: 11/2018

Data sporządzenia: 2018-11-05

Temat: Przyspieszenie terminu publikacji raportu okresowego za III kwartał 2018r.

Podstawa prawna:

Podstawa prawna: § 6 ust.14.2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect".

Treść raportu:

Zarząd Premium Fund S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej "Emitent", 'Spółka") informuje o zmianie terminu publikacji raportu za III kwartał 2018 r. Zgodnie z harmonogramem przekazywania raportów okresowych w 2018 roku, opublikowanym w dniu 15 stycznia 2018 r. (RB EBI nr 1/2018), pierwotnie deklarowanym terminem publikacji ww. raportu był termin 13.11.2018 r. Zarząd podaje, iż nowym terminem publikacji raportu za III kwartał 2018 r. jest w dniu 05.11.2018 r.

Osoby reprezentujące Spółkę:

Prezes Zarządu - Izabela Gałązka