SZCZEGÓŁY RAPORTU BIEŻĄCEGO

Numer: 29/2016

Data sporządzenia: 2016-12-15

Temat: Przyjęcie tekstu jednolitego Statutu Spółki

Podstawa prawna:

§4 ust. 2 pkt 2) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.

Treść raportu:

Zarząd spółki Exchange Invest S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”, „Spółka”), informuje, iż w dniu 15 grudnia 2016 r mocą Uchwały Nr 2 z dnia 15 grudnia 2016 roku Rada Nadzorcza działając na podstawie § 20 ust. 2 Statutu Spółki postanowiła przyjąć tekst jednolity Statutu Spółki z uwzględnieniem zmian uchwalonych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Wspólników Spółki z dnia 30.11.2016 roku.

Osoby reprezentujące Spółkę:

Izabela Gałązka - Prezes Zarządu

Załączniki