SZCZEGÓŁY RAPORTU BIEŻĄCEGO

Numer: 2/2019

Data sporządzenia: 2019-02-09

Temat: PREMIUM FUND SA -Sprostowanie raportu na skutek oczywistej omyłki.

Podstawa prawna:

§ 6 ust. 14.1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO - "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect" w związku z § 5 ust. 2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.

Treść raportu:

Zarząd Spółki Premium Fund S.A. z siedzibą w Warszawie ("Emitent", „Spółka”) w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 1/2019 z dnia 25.01.2019 roku informuje, iż w związku z § 5 ust. 2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu nie dokonuje konsolidacji sprawozdań. W odniesieniu do powyższego Emitent przekazuje tekst jednolity raportu: Spółka przekazuje do publicznej wiadomości raporty okresowe w następujących terminach: Raport roczny za 2018 rok: 21 marca 2019 r. W związku z publikacją raportu rocznego w powyższym terminie, zgodnie z §6 ust. 10a Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO, Spółka nie będzie publikowała raportu za IV kwartał 2018 r. Raport kwartalny za I kwartał 2019 roku: 14 maja 2019 r. Raport kwartalny za II kwartał 2019 roku: 13 sierpnia 2019 r. Raport kwartalny za III kwartał 2019 roku: 13 listopada 2019 r. "

Osoby reprezentujące Spółkę:

Prezes Zarządu - Izabela Gałązka