SZCZEGÓŁY RAPORTU BIEŻĄCEGO

Numer: 20/2016

Data sporządzenia: 2016-11-03

Temat: Powołanie Prezesa Zarządu Spółki EXCHANGE INVEST S.A.

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 pkt 7 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Treść raportu:

Zarząd Spółki Exchange Invest S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”) informuje, że w dniu 3.11.2016r. odbyło się posiedzenie Rady Nadzorczej, która podjęło uchwałę o powołaniu Pani Izabeli Gałązki na stanowisko Prezesa Zarządu Emitenta. Uchwała Rady Nadzorczej weszła w życie z dniem jej podjęcia. Emitent w załączeniu przekazuje informacje, o których mowa w § 10 pkt 20) Załącznika nr 1 do Regulaminu ASO.

Osoby reprezentujące Spółkę:

Maciej Król - Pełnomocnik

Załączniki