SZCZEGÓŁY RAPORTU BIEŻĄCEGO

Numer: 9/2018

Data sporządzenia: 2018-06-22

Temat: Powołanie nowego Członka Rady Nadzorczej

Podstawa prawna:

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 7 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu - Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect

Treść raportu:

Zarząd Spółki Premium Fund („Spółka”, „Emitent”) z siedzibą w Warszawie informuje, iż w związku z rezygnacją Pani Katarzyny Bornowskiej z dniem 21.06.2018 z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki (o czym Spółka informowała w raporcie bieżącym EBI nr 6/2018), Walne Zgromadzenie Emitenta, uchwałą nr 14 powołało do składu Rady Nadzorczej Spółki Panią Maria Paulina Czachor-Janiq. Życiorys zawodowy nowego Członka Rady Nadzorczej, wymagany zgodnie z § 10 pkt. 20) Załącznika nr 1 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, Zarząd Emitenta podaje do publicznej wiadomości w załączeniu.

Osoby reprezentujące Spółkę:

Prezes Zarządu - Izabela Gałązka

Załączniki