SZCZEGÓŁY RAPORTU BIEŻĄCEGO

Numer: 23/2017

Data sporządzenia: 2017-12-29

Temat: Porozumienie rozwiązania umowy z Autoryzowanym Doradcą

Podstawa prawna:

Podstawa prawna: §3 ust. 1 pkt 9 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO

Treść raportu:

Zarząd Premium Fund S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent”) informuje, że w dniu 29 grudnia 2017 roku zawarł porozumienie z Rubicon Partners Corporate Finance SA. z siedzibą w Warszawie („Autoryzowany Doradca”) w sprawie rozwiązania umowy świadczenia usług doradczych w zakresie wprowadzenia na rynek nowej emisji akcji serii D do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect oraz świadczenia usług autoryzowanego doradcy na rynku NewConnect, o której zawarciu Emitent informował raportem EBI 27/2016 z dnia 5 grudnia 2016 r. Emitent podkreśla, iż dotychczasowa współpraca z Autoryzowanym Doradcą z uwagi na jego profesjonalizm oraz doświadczenie przyczyniły się do właściwego wypełniania obowiązków informacyjnych Emitenta na rynku NewConnect.

Osoby reprezentujące Spółkę:

Prezes Zarządu - Izabela Gałązka