SZCZEGÓŁY RAPORTU BIEŻĄCEGO

Numer: 8/2014

Data sporządzenia: 2014-06-10

Temat: Jednostkowy raport roczny Smoke Shop S.A. za 2013 rok – załącznik

Treść raportu:

Z uwagi na problemy techniczne, które wystąpiły przy dodawaniu załącznika do raportu Zarząd Spółki Smoke Shop S.A. ponownie przekazuje jeden z załączników do jednostkowego raportu rocznego - opinię i raport z badania biegłego rewidenta.

Osoby reprezentujące Spółkę:

Maciej Król - Prezes Zarządu

Załączniki