SZCZEGÓŁY RAPORTU BIEŻĄCEGO

Numer: 6/2013

Data sporządzenia: 2013-06-10

Temat: Jednostkowy raport roczny Smoke Shop S.A. za 2012 rok

Podstawa prawna:

§5 ust. 1 pkt 2 Załącznika Nr 3 "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect" do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.

Treść raportu:

Zarząd Spółki Smoke Shop S.A. z siedzibą w Warszawie przekazuje w załączeniu jednostkowy raport roczny Smoke Shop S.A. za 2012 rok.

Osoby reprezentujące Spółkę:

Maciej Król - Prezes Zarządu

Załączniki