SZCZEGÓŁY RAPORTU BIEŻĄCEGO

Numer: 12/2016

Data sporządzenia: 2016-06-10

Temat: Jednostkowy raport roczny Exchange Invest S.A. za 2015 rok.

Podstawa prawna:

§5 ust. 1 pkt 2 Załącznika Nr 3 "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect" do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.

Treść raportu:

Zarząd Spółki Exchange Invest S.A. z siedzibą w Warszawie przekazuje w załączeniu jednostkowy raport roczny Exchange Invest S.A. za 2015 rok.

Osoby reprezentujące Spółkę:

Maciej Król - Prezes Zarządu

Załączniki