SZCZEGÓŁY RAPORTU BIEŻĄCEGO

Numer: 10/2016

Data sporządzenia: 2016-05-16

Temat: Jednostkowy raport okresowy za IQ 2016 roku.

Podstawa prawna:

§ 5 ust. 1 pkt. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Sytemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect"

Treść raportu:

Zarząd Exchange Invest S.A. przekazuje w załączeniu do publicznej wiadomości jednostkowy raport okresowy obejmujący wyniki za I kwartał 2016 roku.

Osoby reprezentujące Spółkę:

Maciej Król - Prezes Zarządu

Załączniki