SZCZEGÓŁY RAPORTU BIEŻĄCEGO

Numer: 14/2011

Data sporządzenia: 2011-11-14

Temat: Jednostkowy raport okresowy za III kwartał 2011 roku

Podstawa prawna:

§ 5 ust. 1 pkt 1) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect"

Treść raportu:

Zarząd Smoke Shop S.A. przekazuje w załączeniu do publicznej wiadomości jednostkowy raport okresowy obejmujący wyniki za III kwartał 2011 roku.

Osoby reprezentujące Spółkę:

Maciej Król - Prezes Zarządu

Załączniki