SZCZEGÓŁY RAPORTU BIEŻĄCEGO

Numer: 4/2012

Data sporządzenia: 2012-05-22

Temat: Jednostkowy raport okresowy za I kwartał 2012 roku – korekta

Podstawa prawna:

§ 5 ust. 1 pkt 1) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect"

Treść raportu:

Zarząd Smoke Shop S.A. uzupełnia raport kwartalny za I kwartał 2012 r. o stanowisko zarządu na temat opublikowanych w Dokumencie Informacyjnym prognoz finansowych na rok 2012.

Osoby reprezentujące Spółkę:

Maciej Król - Prezes Zarządu

Załączniki