SZCZEGÓŁY RAPORTU BIEŻĄCEGO

Numer: 1/2018

Data sporządzenia: 2018-01-15

Temat: Harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2018 roku

Podstawa prawna:

§ 6 ust. 14.1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO - "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Treść raportu:

Zarząd Spółki Premium Fund S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”, „Spółka”) informuje, iż raporty okresowe Spółki w 2018 roku będą publikowane w następujących terminach: 1) Raport kwartalny jednostkowy za I kwartał 2018 roku – w dniu 14.05.2018 roku; 2) Raport kwartalny jednostkowy za II kwartał 2018 roku – w dniu 13.08.2018 roku; 3) Raport kwartalny jednostkowy za III kwartał 2018 roku – w dniu 13.11.2018 roku; 4) Raport roczny jednostkowy za rok 2017 – w dniu 21.03.2018 roku. Zgodnie z § 6 ust. 10a Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO, Emitent w 2018 roku nie będzie publikował raportu okresowego za IV kwartał 2017 roku. Ewentualna zmiana terminów przekazywania raportów okresowych zostanie przekazana w formie raportu bieżącego.

Osoby reprezentujące Spółkę:

Prezes Zarządu -Izabela Gałązka