SZCZEGÓŁY RAPORTU BIEŻĄCEGO

Numer: 1/2017

Data sporządzenia: 2017-01-23

Temat: Harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2017 roku.

Podstawa prawna:

Podstawa prawna: § 6 ust. 14.1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO - "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Treść raportu:

Zarząd spółki Exchange Invest S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”, „Spółka”) informuje, iż raporty okresowe Spółki w 2017 roku będą publikowane w następujących terminach: 1) Raport kwartalny jednostkowy za I kwartał 2017 roku – w dniu 15.05.2017 roku 2) Raport kwartalny jednostkowy za II kwartał 2017 roku – w dniu 14.08.2017 roku 3) Raport kwartalny jednostkowy za III kwartał 2017 roku – w dniu 14.11.2017 roku 4) Raport roczny jednostkowy za rok 2016 – w dniu 21.03.2017 roku Zgodnie z § 6 ust. 10a Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO, Emitent w 2017 roku nie będzie publikował raportu okresowego za IV kwartał 2016 roku. Ewentualna zmiana terminów przekazywania raportów okresowych zostanie przekazana w formie raportu bieżącego.

Osoby reprezentujące Spółkę:

Izabela Gałązka - Prezes Zarządu