SZCZEGÓŁY RAPORTU BIEŻĄCEGO

Numer: 24/2016

Data sporządzenia: 2016-11-30

Temat: EXCHANGE INVEST S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na NWZA w dniu 30 listopada 2016 r.

Treść raportu:

Zarząd Exchange Invest Spółka Akcyjna (Spółka) informuje, że jedynym akcjonariuszem posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 30.11.2016 r. (NWZ) był IWN Spółka Akcyjna, któremu przysługiwało 2.495.000 głosów z takiej samej liczby akcji Spółki, co stanowiło 76,29 % głosów na tym NWZ oraz stanowiło 76,29 % w ogólnej liczbie głosów.

Osoby reprezentujące Spółkę:

Izabela Gałązka - Prezes Zarządu