SZCZEGÓŁY RAPORTU BIEŻĄCEGO

Numer: 1/2016

Data sporządzenia: 2016-01-22

Temat: Treść uchwał podjętych na NWZA Smoke Shop S.A. w dniu 22 stycznia 2016 roku.

Podstawa prawna:

§ 4 ust. 2 pkt 7-9 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Treść raportu:

Zarząd Smoke Shop S.A. przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 22 stycznia 2016 roku.

Osoby reprezentujące Spółkę:

Maciej Król - Prezes Zarządu

Załączniki