SZCZEGÓŁY RAPORTU BIEŻĄCEGO

Numer: 9/2017

Data sporządzenia: 2017-03-10

Temat: Raport roczny jednostkowy za 2016 rok.

Podstawa prawna:

§ 5 ust. 1 pkt 2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Treść raportu:

Zarząd Spółki Premium Fund S.A. z siedzibą w Warszawie przekazuje w załączeniu jednostkowy raport roczny za 2016 rok wraz z załącznikami.

Osoby reprezentujące Spółkę:

Izabela Gałązka - Prezes Zarządu

Załączniki