SZCZEGÓŁY RAPORTU BIEŻĄCEGO

Numer: 21/2016

Data sporządzenia: 2016-11-03

Temat: Rezygnacja członków Rady Nadzorczej Spółki EXCHANGE INVEST S.A.

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 pkt 7 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect".

Treść raportu:

ezygnacja członków Rady Nadzorczej Spółki EXCHANGE INVEST S.A. Zarząd Exchange Invest Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej jako „Spółka”) niniejszym informuje, że w dniu 3 listopada 2016 roku do Spółki wpłynęły rezygnacje z członkostwa w Radzie Nadzorczej Spółki dotychczasowych jej członków, tj.: 1) pana Piotra Bolmińskiego; 2) pana Michała Zarudzkiego; 3) pana Grzegorza Klimaszewskiego; 4) pani Karoliny Kocemba, oraz 5) pana Juliana Bąkowskiego Wyżej wskazane rezygnacje zostały złożone ze skutkiem na dzień ich doręczenia.

Osoby reprezentujące Spółkę:

Maciej Król - Pełnomocnik