• Strategia

 • Stworzenie od podstaw holdingu strategicznego dedykowanego do realizacji konkretnego celu biznesowego przy wykorzystaniu ujednoliconych standardów i instrumentów zarządzania.
  Zbudowanie silnej grupy kapitałowej w sektorach dających synergię biznesową dla możliwości realizacji projektów inwestycyjnych.

 • Misja

 • Inwestycje w spółki posiadające atrakcyjne portfolio za pomocą dostępnych na rynku instrumentów finansowych.

 • Wizja

 • Spółka holdingowa, która poprzez selekcję i właściwą ocenę przedsięwzięć inwestycyjnych zapewni jej organiczny rozwój i ugruntowaną pozycję rynkową.

Portfolio

Spółki stanowiące aktywa Premium Fund S.A.

Akcjonariat Premium Fund S.A.

 • AKCJONARIUSZE POWYŻEJ 5% UDZIAŁ W KAPITALE LICZBA AKCJI UDZIAŁ NA WZA LICZBA GŁOSÓW
  Ciszewski January 45,45% 4 181 750 45,45% 4 181 750
  Górski Artur 45,40% 4 177 250 45,40% 4 177 250
 • Kapitalizacja Liczba dużych akcjonariuszy 2
  Liczba akcji 9 200 000 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy 8 359 000
  Liczba głosów na WZA 9 200 000 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy 90,86%
  Kapitał akcyjny (zł) 920 000 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy 8 359 000
  Cena nominalna akcji (zł) 0,10 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy 90,86%
  Rozwodniona liczba akcji   Free float: 9,14%